KİTAPLAR
TAKVİMLER
KRİSTALLER
KALEMLER
ROZETLER
ANAHTARLIKLAR
BAYRAKLAR
KRAVATLAR
STİCKER
CD SETLERİ
BÜRO SETLERİ
DİĞER ÜRÜNLER
ÇERÇEVELER
PROMOSYONLAR
Tel Kapakları
T - SHIRT LER
TAKI - AKSESUAR
PORSELEN GRUBU
CAM GRUBU
3

Kuranın temel kavramları Yaşar Nuri ÖZTÜRK

FİYAT: 22 TL

Bu eser, muhtevası, yaklaşım tarzı ve hacmi birlikte düşünüldüğünde, hiçbir dilde aynısı olmayan bir çalışmadır. Mesela Râgıb'ın aşılmaz eseri el-Müfredât, hacmi bakımından geniş, muhtevası bakımından doyurucu, olmakla birlikte Kur'ansal kavramları sadece filolojik -edebî yönden incelendiği için yeterli olmamaktadır. Bizim tarzımıza en yakın çalışma, merhum Fazlurrahman'ın değerli eseri The Major Themes of the Koran'dır. Ancak bu eser birkaç kavramı açıklamakla yetindiği için bizim çalışmamızının sadece bir kısmının yerini tutabilir. Bizim çalışmamızda ele alınan kavramların sayısı 170 küsurdur. Kısacası, tek başına bu eserin yerini tutacak bir çalışmaya biz rastlayabilmiş değiliz. Kur'ansal kavramlar hakkında doyurucu, komprime bilgiler elde etmek tefsir okumakla hem çok zor mümkün olur, hem de az veya çok ihtisas gerektirir. Bu eser, bu zorluğu çok büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Her seviyede insan, bu eseri okuyarak, Kur'ansal kavramlar hakkında esaslı ve sonuç bilgiler edinebilecektir.

Not: Ürün bedeline +9 TL kargo ücreti eklenecektir.